Żuraw

Jak poniżej widać

Oto jest żuraw, fajny i wgl.